ثبت ركورد از موسسه ركوردهای ملی ایران جهت طراحی و نظارت بر ساخت ایستگاه وکیل مترو شیراز

ثبت ركورد از موسسه ركوردهای ملی ایران جهت طراحی و نظارت بر ساخت ایستگاه وکیل مترو شیراز

ایستگاه وکیل الرعایا شیراز بیستمین ایستگاه مترو در این شهر است که با 106 متر طول ، 202 متر عرض و 19.32 متر عمق ، مساحتی بالغ بر 15 هزار متر مربع را در بر گرفته است.

این ایستگاه با الهام گرفتن از معماری دوره زندیه در پنج سطح با اعتباری بالغ بر 150 میلیارد تومان توسط مهندسین مشاور موننکو ایران احداث شده است.

نزدیکی ایستگاه وکیل الرعایا شیراز به بازار تاریخی وکیل ، توانسته علاوه بر تسهیل دسترسی شهروندان به این بازار و مراکز مذهبی و گردشگری واقع در بافت تاریخی شیراز ، در کاهش ترافیک مرکز شهر نیز اثرگذار باشد.

در این پروژه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر ساخت بر عهده مهندسین مشاور موننکو ایران بوده است.

در سازه های معلق نیروی حاکم بر سازه ، نیروی کششی است که توسط آویزهایی از کابل های کششی تامین می شود. سقف ایستگاه مترو وکیل الرعایا با  5 . 844  متر مساحت بزرگترین سازه فلزی معلق میان متروهای ایران است که در این ایستگاه توسط مهندسین موننکو به اجرا در آمده است.

این سازه ی عظیم معلق که جزء بزرگترین رکوردهای ملی ایران است توانسته به ثبت ملی برسد. دریافت این رکود ملی توسط گروه مهندسین مشاور موننکو ایران در نوع خود دستاورد بی نظیری در بخش خدمات مهندسی و طراحی كشور و منطقه میباشد.