چشم انداز و ماموریتچشم انداز

 

  موننکو مجموعه‌‍اي است سرآمد، در مقیاس‌جهانی با تکیه بر 

 متخصصین ممتاز و گزینه ارجح ذینفعان با رویکرد توسعه پایدارماموریت

موننکو مجموعه‌اي است بین‌المللی و راه‌حل محور در حوزه‌هاي مشاوره، مهندسی و مدیریت با بهره‌گیري

از متخصصین توانمند، سیستم‌هاي داده محور و ابزارها و روش‌هاي نوین و هوشمند براي مواجهه با چالش‌هاي پیچیده