چشم انداز و ماموریتچشم انداز

 

شرکتی جهانی در بین 100 شرکت مهندسی برتر دنیا، برخوردار از آخرین ابزارها و تکنولوژی‌ها با سهم درآمد ارزی 70 درصد 
 


ماموریت

شرکتی بین‌المللی و نوآور در ارئه خدمات طراحی و مهندسی در حوزه انرژی، آب، صنایع زیرساختی، ارتباطات، معدن و مشاوره مدیریت در راستای توسعه پایدار