هیات مدیره


 

مهندس ابوالفضل عسگری

رييس هيئت مديره

 

كارشناس ارشد مكانيك

سوابق اجرایی:

از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ - شرکت گروه مپنا - مشاور امور فنی در دفتر هيئت مديره و مديرعامل

از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ - شرکت گروه مپنا -  مدير دفتر هيئت مديره و مديرعامل

از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ - شرکت گروه مپنا - مشاور مديرعامل در امور اجرایی

از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ - شرکت گروه مپنا -  جانشين مديرعامل بخش برق

از سال ۱۳۹۸ تاکنون - شرکت گروه مپنا -  مديرعامل بخش برق

از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ - شرکت موننکو ايران - عضو هيئت مديره

از سال ۱۳۹۸ تاکنون - شرکت موننکو ايران – رييس هيئت مديره


 

دكتر فرامرز قلیچی

مدیرعامل و نایب‌رییس هیئت مدیره

 

دكترای مديريت كسب و كار

سوابق اجرایی:

از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲ - شرکت مهندسین مشاور برق مشانیر -  مهندس فنی پروژه

از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۳ - شرکت مهندسین مشاور برق مشانیر- مدیر سایت شرکت برق ایران و شرکت برق منطقه‌ای باختر 

از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ - شرکت مهندسین مشاور برق مشانیر - مدیر سایت سازمان آب و برق خوزستان

از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۷ - شرکت موننكو ايران -  مدیر بخش خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع

از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۲ - شرکت موننکو ايران - معاون زيرساخت

از سال ۱۴۰۲ تاکنون- شرکت موننکو ایران- مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره


 

مهندس سعيد رضایی

عضو هیئت مدیره

 

كارشناس ارشد مكانيك

سوابق اجرایی:

از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱- شرکت خدمات مهندسی عصر اندیشه - مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ - شرکت توانیر - مدیر دفتر فناوری اطلاعات

از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ - شرکت توسعه ۱ گروه مپنا - معاون مهندسی

از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ - شرکت توسعه ۲ گروه مپنا- معاون مهندسی

از سال ۱۳۹۹ تا کنون - شرکت توسعه ۲ گروه مپنا - معاون اجرائی نیروگاه الرومیله

از سال ۱۴۰۰ تاکنون - شرکت موننکو ایران - نماینده تام الاختیار و عضو هیئت مدیره


 

دکتر زهرا گمار

عضو هیئت مدیره

 

دکترای مدیریت فناوری، نوآوری

سوابق اجرایی:

از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ - گروه مپنا- مدیر پیشنهاد فنی

از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ - گروه مپنا - مدیر بخش مکانیک

از سال ۱۳۹۸ تاکنون - گروه مپنا - معاون مهندسی


 

دکتر مجتبی غروی

عضو هیئت مدیره

 

دکترای عمران

سوابق اجرایی: 

از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰ - شرکت ملی فولاد- مجری طرح اکتشاف

از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ - وزارت نیرو - معاون نیروگاه‌های آب

از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ - شرکت مشانیر - مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ - گروه م‍پنا - مدیرعامل بخش نفت و گاز