هیات مدیره


مهندس خليل بهبانی

رييس هيئت مديره

 

مهندسی برق-كنترل

سوابق اجرایی:

از سال ۱۴۰۲ تاکنون - شرکت موننکو ايران – رييس هيئت مديره


 

دكتر فرامرز قلیچی

مدیرعامل و نایب‌رییس هیئت مدیره

 

دكترای مديريت كسب و كار

سوابق اجرایی:

از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲ - شرکت مهندسین مشاور برق مشانیر -  مهندس فنی پروژه

از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۳ - شرکت مهندسین مشاور برق مشانیر- مدیر سایت شرکت برق ایران و شرکت برق منطقه‌ای باختر 

از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ - شرکت مهندسین مشاور برق مشانیر - مدیر سایت سازمان آب و برق خوزستان

از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۷ - شرکت موننكو ايران -  مدیر بخش خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع

از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۲ - شرکت موننکو ايران - معاون زيرساخت

از سال ۱۴۰۲ تاکنون- شرکت موننکو ایران- مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره


 

دکتر حسین قماشی

عضو هیئت مدیره

 

دکتری مكانيك

سوابق اجرایی:

از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۵- شهرداری تهران - مدیر عامل سازمان واحد موتور مجری طرح گازسوز نمودن اتوبوس‌های شهر تهران

از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۶ - وزارت صنایع و معدن - مدیرعامل طرح خودرو

از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۸ - شرکت صنعتی نیرو محرکه- قائم مقام مدیرعامل در امور مهندسی و پروژه‌ها

از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ - شرکت مپنا لوکوموتیو- عضو هیئت مدیره و معاون مهندسی و تحقیقات

از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ - شرکت مهندسی و ساخت لوکوموتیو مپنا- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

از سال ۱۳۹۸ تاکنون - شرکت گروه مپنا - معاون مهندسی بخش حمل و نقل ریلی

از سال ۱۴۰۲ تاکنون - شرکت موننکو ایران - نماینده تام الاختیار و عضو هیئت مدیره


 

دکتر زهرا گمار

عضو هیئت مدیره

 

دکترای مدیریت فناوری، نوآوری

سوابق اجرایی:

از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ - گروه مپنا- مدیر پیشنهاد فنی

از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ - گروه مپنا - مدیر بخش مکانیک

از سال ۱۳۹۸ تاکنون - گروه مپنا - معاون مهندسی


 

دکتر مجتبی غروی

عضو هیئت مدیره

 

دکترای عمران

سوابق اجرایی: 

از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰ - شرکت ملی فولاد- مجری طرح اکتشاف

از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ - وزارت نیرو - معاون نیروگاه‌های آب

از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ - شرکت مشانیر - مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ - گروه م‍پنا - مدیرعامل بخش نفت و گاز