ارتباط با ما


دفتر مرکزی تهران
  شماره ثبت:
17087
  آدرس:
تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از ونک، خيابان عطار، پلاک 12، ساختمان موننکو ايران
  كد پستی:
1994643315
  صندوق پستی:
15875-8717
  تلفن:
81961 21 98+
  فکس:
88771206 21 98+
  رایانامه:
info@monencogroup.com
  وب سایت:
monencogroup.com
 
شركت موننكو عمان
  آدرس:
عمان، مسقط، منطقه الخوير، كدپستي 133
  صندوق پستی:
1139
  تلفن:
24619229 968+
  فکس:
24619210 968+
  رایانامه:
mceinfo@monencogroup.com
  وب سایت:
oman.monencogroup.com
 
شركت موننكو نیجریه
  آدرس:
نيجريه، ابوجا، متما، خيابان يدرسام، پلاك 52
  رایانامه:
khalaj.siamak@monencogroup.com
info@monencogroup.com
  وب سایت:
nigeria.monencogroup.com
 
شركت موننكو آلمان
  آدرس:
آلمان، اشتوتگارت، خيابان بلودنزر – پلاك 6
  كد پستی:
70469
  رایانامه:
javad.mehdi@monencogroup.com
info@monencogroup.com
  وب سایت:
germany.monencogroup.com