گواهی نامه ها


گواهی نامه رتبه و گرایش های تخصصی

گواهینامه رتبه شرکت موننکو ایران در بین 500 شرکت بزرگ ایران

انجمن صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

كانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانكی

گواهینامه عضویت در سندیکای صنعت مخابرات

گواهینامه عضویت شركت موننكو در اتاق بازرگانی صنایع معادن و كشاورزی ایران و عمان

استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت كیفیت بر مبنای استاندارد HSE-MS

جشنواره ملی بهره‌وری

تقدیرنامه تعالی سازمانی

تقدیرنامه جایزه ملی مدیریت مالی ایران

خدمات مشاوره در كشور عمان

منتخب جشنواره طرح ملی مردمی سپاس

گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

عضویت در فهرست مناقصه گران دستگاه مركزی

گواهينامه ثبت شركت موننكو ايران به عنوان مهندس مشاور پايه يك در وزارت دفاع كشور عمان

ثبت شركت موننكو عمان در بانك اطلاعاتی شركت های مورد تایید صنایع نفت و گاز كشور عمان

گواهی و كارت عضویت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران

انجمن مهندسین مشاور كشورهای اسلامی

گواهینامه زیست محیطی در نیجریه

انجمن مدیریت پروژه ایران

شورای شركت های مهندسین مشاور صنعت برق

دفتر خدمات پروژه سازمان ملل متحد

سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد