معاونین و مدیران ارشدعلیرضا شیرانی

مدیرعامل

سوابق تحصیلی:  

كارشناسی، مهندسی الكترونیك (برق)، دانشگاه صنعتی شریف، سال ۱۳۶۷

سوابق اجرایی:

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت مهندسین مشاور موننكو ایران از سال ۱۳۸۶ تاكنون

ﻋﻀﻮ هیات مدیره ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮﺝ نیرو ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۶ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ

ﻋﻀﻮ هیات مدیره ﺷﺮﻛﺖ مهندسین ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻏﺮﺏ نیرو ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎی ۱۳۸۹- ۱۳۹۲

معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو در سال های ۱۳۷۶- ۱۳۸۶

ﻧﺎﺋﺐ رئیس هیات مدیره ﺷﺮﻛﺖ بین المللی ﻣﺘﻦ، ۱۳۷۴-۱۳۷۶

ﻣﺮﻛﺰ تحقیقات نیرو، رئیس ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻕ، ۱۳۷۳- ۱۳۷۶

مرﻛﺰ تحقیقات نیرو، ﻣﻌﺎﻭﻥ رئیس ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻕ، ۱۳۷۱-۱۳۷۳

ﻣﺮﻛﺰ تحقیقات نیرو، ﻣﻬﻨﺪﺱ سیستم، ۱۳۶۹-۱۳۷۱

ﻭﺯﺍﺭﺕ نیرو، ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻕ، ﻣﻬﻨﺪﺱ سیستم، ۱۳۶۷- ۱۳۶۹


محمد دانای معنوی

معاون تولید نیرو

سوابق تحصیلی:

کارشناسی، مهندسی عمران، دانشگاه شریف، سال ۱۳۷۱

سوابق اجرایی:

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، معاون تولید نیرو، ۱۳۹۰-تاکنون

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، مدیر گروه نیروگاه های گازی و تاسیسات، ۱۳۸۷-۱۳۹۰

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، مدیر پروژه، ۱۳۸۵-۱۳۸۷

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، هماهنگ کننده پروژه، ۱۳۸۲-۱۳۸۵

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، مهندس سازه، ۱۳۷۵-۱۳۸۲

شرکت مهندسین مشاور بنیاد سازه، تحلیل و طراحی ساختمان های بتنی، ۱۳۷۱-۱۳۷۵


فرامرز قلیچی

معاون انتقال و توزیع نیرو

سوابق تحصیلی:

كارشناسی، مهندسی الكترونیك (برق)، دانشگاه فردوسی

سوابق اجرایی:

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، عضو هیئت مدیره شرکت موننکو عمان و معاون انتقال و توزیع نیرو، ۱۳۹۳- تاکنون

شرکت موننکو عمان، ۱۳۹۱-۱۳۹۳

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، معاون انتقال و توزیع نیرو، ۱۳۸۸-۱۳۹۱

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، مدیر گروه خطوط انتقال و توزیع نیرو، ۱۳۸۲-۱۳۸۸

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، مهندس فنی پروژه و مدیر پروژه، ۱۳۷۸-۱۳۸۲

شرکت مشانیر، مهندس پروژه، مدیر کارگاه و مدیر پروژه، ۱۳۷۳-۱۳۷۸


سیامك حسین خلج

معاون دیسپاچینگ، ارتباطات و فناوری اطلاعات

سوابق تحصیلی:

کارشناسی، مهندسی الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت، سال ۱۳۷۶

سوابق اجرایی:

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، معاون دیسپاچینگ، ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۱۳۹۴ - تاکنون

شرکت موننکو نیجریه، مدیرعامل، ۱۳۹۱-۱۳۹۴

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، مدیر گروه خطوط انتقال و توزیع نیرو، ۱۳۸۷-۱۳۹۱

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، مدیر پروژه، ۱۳۸۱-۱۳۸۷

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، ناظر کارگاه، ۱۳۷۹-۱۳۸۱


احمد مسعودی

معاون نفت و گاز

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی، دانشگاه پلی تکنیک، سال ۱۳۴۸

سوابق اجرایی:

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، معاون نفت و گاز، ۱۳۹۴ - تاکنون

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، معاون برنامه ریزی و سیستم، ۱۳۹۱-۱۳۹۴

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، مدیر توسعه کسب و کار خارجی، ۱۳۸۷-۱۳۹۱

شرکت کویر فسفات، مدیرعامل، ۱۳۸۲-۱۳۸۷

شرکت نیکو سریر، مدیرعامل، ۱۳۷۶-۱۳۸۲

شرکت آلاگاز، مدیر فنی پروژه، ۱۳۷۰-۱۳۷۶

وزارت صنایع، کارشناس فنی،​۱۳۶۳-۱۳۶۷

شرکت ملی پتروشیمی، مدیر پروژه، ۱۳۴۸-۱۳۶۳


مسعود سلطانی حسینی

معاون مهندسی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی، سال ۱۳۷۰

كارشناسی، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت، سال ۱۳۶۷

سوابق اجرایی:

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، معاون مهندسی، ۱۳۹۵ – تاکنون

پژوهشگاه نیرو، رئيس پژوهشکده تولید نیرو، ۱۳۹۵-۱۳۸۴

پژوهشگاه نیرو، مدیر بخش مکانیک، ۱۳۸۴-۱۳۷۹

پژوهشگاه نیرو، مدیر پروژه، ۱۳۷۹-۱۳۷۷

شرکت متن، مدیر پروژه، ۱۳۷۷-۱۳۷۳


الهام صادقیان

معاون پشتیبانی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد، مهندسی الکترونیک، دانشگاه باهنر، سال ۱۳۷۸

کارشناسی، مهندسی الکترونیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، سال ۱۳۷۴

سوابق اجرایی:

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، معاون پشتیبانی، ۱۳۸۹ - تاکنون

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، مدیر دفتر کیفیت، ۱۳۸۶- ۱۳۸۹

پژوهشگاه نیرو، مدیر پروژه و سرپرست بخش برق، ۱۳۷۸-۱۳۸۶


امیرعلی بانكیان

معاون برنامه ریزی و سیستم

سوابق تحصیلی:

کارشناسی، مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، سال ۱۳۸۱

سوابق اجرایی:

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، معاون برنامه ریزی و سیستم، ۱۳۹۳-تاکنون

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، مدیر گروه کنترل و پایش، ۱۳۸۶-۱۳۸۹

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، مهندس کنترل و پایش پروژه، ۱۳۸۴-۱۳۸۶

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، مهندس پروژه، ۱۳۸۱-۱۳۸۴


رحیم زینالی

مدیر مرکز مطالعات سیستم و انرژی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد، مهندسی الکترونیک (سیستم های قدرت)، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۷

کارشناسی، مهندسی الکترونیک، دانشگاه تهران جنوب، سال ۱۳۸۴

سوابق اجرایی:

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، مدیر مرکز مطالعات سیستم و انرژی، ۱۳۹۴- تاکنون

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، سرپرست گروه مطالعات سیستم های قدرت، ۱۳۹۱-۱۳۹۴

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، مدیر پروژه، ۱۳۸۸-۱۳۹۱

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، مهندس برق، ۱۳۸۷-۱۳۸۸

شرکت پذیره نوین، مشاور، ۱۳۸۶-۱۳۸۷

دانشگاه شریف، محقق، ۱۳۸۵-۱۳۸۶


رامین خوشخو

مدیر دفتر تحقیق و توسعه

سوابق تحصیلی:

دکترا، دانشگاه فرانسه، مهندسی مکانیک، سال ۱۳۷۳

کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۰

کارشناسی، مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، سال ۱۳۶۵

سوابق اجرایی:

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، مدیر دفتر تحقیق و توسعه، ۱۳۸۶ - تاکنون

شرکت متن، معاون مرکز تحقیقات تولید نیرو، ۱۳۷۷-۱۳۷۹

شرکت متن، مدیر بخش مکانیک، ۱۳۷۴-۱۳۷۷

شرکت متن، معاون مدیر بخش مکانیک، ۱۳۷۲-۱۳۷۴

شرکت متن، مهندس ارشد مکانیک، ۱۳۶۹-۱۳۷۲