آب


نفت، گاز و پتروشیمی
ردیف نام پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان کارفرما
1 "خدمات مشاوره مهندسی و نظارت بر نصب و راه‌اندازی واحد بویلر بازیاب، آب شیرین كن تقطیری 8000 مترمكعبی و سه مجموعه GIS" 1388 1390 شركت آب و برق كیش
2 خدمات مهندسی و طراحی پروژه تولید همزمان برق و آب قشم مپنا 1390 1393 شرکت توسعه و احداث پروژه​های ویژه مپنا 
3 خدمات مشاوره و مهندسی برای نیروگاه برق آبی سد کابومپو جرج در کشور زامبیا 1390 1390 شرکت SSI از آفریقای جنوبی 
4 خدمات مهندسی جهت امكان سنجی، تکمیل طراحی پایه و آماده سازی اسناد قرارداد برای نیروگاه كوچك و متوسط برق آبی سد دادین‌كوا در کشور نیجریه 1390 1391 وزارت نیروی کشور نیجریه
5 تهیه گزارشی مبنی بر طرح جامع آب شیرین كن های حاشیه خلیج فارس 1391 1391 شركت اطریشی ILF 
6 خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم دیسپاچینگ آب سدهای استان كرمانشاه 1392 1393 شرکت آب منطقه​ای کرمانشاه 
7 خدمات مهندسی مرحله سوم نظارت بر عملیات اجرایی دیسپاچینگ سد گاوشان 1392 1393 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه 
8 خدمات مهندسی فاز اول نقشه راه توسعه فعالیت‌های مپنا جهت تولید همزمان آب و برق مورد نیاز مناطق مواجه با بحران آب در كشور (طرح مهتاب) 1393 1393 شركت گروه مپنا 
9 خدمات مهندسی فاز دوم و سوم و چهارم نقشه راه توسعه فعالیت‌های گروه مپنا با موضوع طرح جامع ارزیابی پتانسیل‌های نمک زدایی از آبهای شور و لب شور در كشور با تكیه بر نوار ساحلی خلیج فارس و دریای عمان 1393 1393 گروه مپنا 
10 خدمات مشاوره برای اجرای پروژه‌های مستر پلان تله‌متری شهر تهران (طرح اسكادا) و انجام نظارت عالیه و كارگاهی 1393   شركت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران 
11 بررسی، طراحی مجدد و تهیه اسناد مناقصه تصفیه‌خانه پساب نیروگاه منتظرقائم 1394 1394 شركت مدیریت تولید برق منتظرقائم 
12 "ارائه مشاوره در زمینه بهینه‌سازی و تعمیرات 3 دستگاه آب شیرین‌كن MED نیروگاه بندرعباس" 1394 1394 شركت مدیریت تولید برق هرمزگان 
13 پروژه مطالعه، طراحی، تهیه مسترپلان تله‌متری تأسیسات آب شهر زنجان 1395 1396 شرکت آب و فاضلاب زنجان 
14 انجام خدمات مشاوره جهت تهیه و به امضا رساندن قرارداد فیمابین شرکت آبفای منطقه یک تهران و شرکت سوئز 1396 1396 شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران 
15 مطالعه و طراحی شبكه مخابرات آب عمان 1396 1396 Oman Public Authority of Energy and Water (PAEW)