برگزاری سمینار "مقاوم سازی تأسیسات گازرسانی در مقابل شرایط نا ایمن" توسط موننکو ایران

برگزاری سمینار "مقاوم سازی تأسیسات گازرسانی در مقابل شرایط نا ایمن" توسط موننکو ایران

در روز چهارشنبه مورخ 4 تیر ماه سال جاری، سمیناری با موضوع "مقاوم سازی تأسیسات گازرسانی در مقابل شرایط نا ایمن" توسط کارشناسان شرکت موننکو ایران و با استقبال چشمگیر نمایندگان شرکت گاز استان گلستان از جمله مدیرعامل آن شرکت، معاونان، مدیران و کارشناسان آن شرکت کارفرمایی در محل سالن جلسات موننکو ايران برگزار گردید.
هدف از برگزاری این سمینار، هم اندیشی و انتقال دانش و تجربه شرکت موننکو ایران در زمینه مقاوم سازی تأسیسات گازرسانی در مقابل شرایط نا ایمن از جمله زلزله، سیل و ... با نمایندگان این شرکت کارفرمایی بود.
شایان ذکر است که در این سمینار موضوعاتی در خصوص سوابق و توانمندی های موننکو ایران در این حوزه و نیز آخرین تکنولوژی ها، روش ها و متدهای بکار گرفته شده جهت انجام این مهم مطرح و در انتها نیز جلسه پرسش و پاسخ به تفصیل برگزار گردید.