مصاحبه روزنامه دنیای اقتصاد با مدیرعامل مهندسين مشاور موننکو ایران تحت عنوان "روش شرکت‌داری «موننکو» در دوران کرونا"

مصاحبه روزنامه دنیای اقتصاد با مدیرعامل مهندسين مشاور موننکو ایران تحت عنوان "روش شرکت‌داری «موننکو» در دوران کرونا"