راه اندازی و شروع بهره برداری پروژه توسعه پست 400 کیلوولت لردگان

راه اندازی و شروع بهره برداری پروژه توسعه پست 400 کیلوولت لردگان

 

پروژه توسعه پست 400 کیلوولت لردگان در مرداد ماه سال 96 به کارفرمایی شرکت برق منطقه ای اصفهان و شرکت پتروشیمی کود اوره لردگان شروع و در بهمن ماه سال جاری به بهره برداری رسید.

از نتایج ارزنده برقداری این پست، تامین برق مورد نیاز کارخانه پتروشیمی کود اوره لردگان می باشد. محصول تولیدی این شرکت آمونیاک با ظرفیت تولید روزانه2050 تن و اوره با ظرفیت تولیدی روزانه3250 تن می باشد.

موننکو ایران با كاربرد بهترین ابزار مهندسی و تكیه بر پرسنل مجرب و پشتوانه توانمندی علمی و فنی خود و همچنین بهره ­گیری از استانداردهای بروز ملی و بین ­المللی در طراحی و مدیریت پروژه، موفق گردید شرح خدمات مهندسی ابلاغی از طرف شرکت برق منطقه ­ای اصفهان را با بالاترین حد کیفیت در این پروژه پیاده ­سازی و در برقداری آن نقش مهمی ایفاء نماید. شایان ذکر در این پروژه، کلیه خدمات مهندسی و مشاوره و نظارت کارگاهی توسط موننکو ایران انجام شده است.