اعطای بورسیه تحصیلی "دکتر رنجبر" با حمایت مهندسین مشاور موننکو ایران به دانشجويان دانشگاه شريف


در راستای اهداف مسئو لیت های اجتماعی این مهندسین مشاور جهت حمایت از دانشجویان نخبه و با استعداد، بورسیه تحصیلی "دکتر رنجبر" با حمایت مهندسین مشاور موننکو ایران جهت سال تحصيلي 1398-1399 به 8 نفر از دانشجویان نخبه دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف در مقطع تحصیلی کارشناسي با در نظر گرفتن معدل ایشان اختصاص یافت.
همچنین طی جلسه ای که روز دوشنبه 14 بهمن ماه در محل شرکت موننکو ایران برگزار گردید، لوح تقدیر و یادبودی توسط آقاي عليرضا شيراني، مدیرعامل موننکو ایران و آقای دکتر رنجبر به دانشجویان منتخب اعطا گردید.
شایان ذکر است بورسیه تحصیلی مذکور هر ساله به ۱۰ دانشجوی با استعداد از دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف اختصاص مي يابد.