موننکو ایران حامی چهاردهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت 

موننکو ایران حامی چهاردهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت 

موننکو ایران در چهاردهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت که با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران، شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران در روزهای ۱۰ و ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸ برگزار گردید، به عنوان حامی در این کنفرانس و نمایشگاه جانبی آن حضور یافت.

کنفرانس و نمایشگاه مذکور در محل دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با هدف رشد و توسعه دانش و فناوری و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه در زمینه حفاظت و اتوماسیون شبکه‌های قدرت برگزار گردید، در حاشیه این کنفرانس ۱۱ کارگاه و ۲ میزگرد تخصصی نیز برگزار گردید که کارگاه "مهاجرت به زیرساخت های نوین مخابراتی در صنعت برق ایران" توسط آقای مهندس ویسی از طرف این مهندسین مشاور برگزار گردید و مورد استقبال قابل توجهی قرار گرفت.