ثبت نمایندگی موننکو ایران در دو کشور قرقیزستان و تاجیکستان

ثبت نمایندگی موننکو ایران در دو کشور قرقیزستان و تاجیکستان

در آذرماه و دیماه سال جاری، موننکو ایران موفق به ثبت دو نمایندگی در کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان گردید.