به تعويق افتادن برگزاري سی و چهارمين کنفرانس و نمایشگاه جانبی بین المللی برق

به تعويق افتادن برگزاري سی و چهارمين کنفرانس و نمایشگاه جانبی بین المللی برق

سی و چهارمين کنفرانس و نمایشگاه جانبی بین المللی برق که مقرر بود طی روزهای 27 الی 29 آبان ماه سال جاری در محل پژوهشگاه نیرو برگزار گردد، تا تاريخ 25 آذرماه به تعويق افتاد.

تاريخ دقيق برگزاري اين کنفرانس و نمايشگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.