حضور موننکو ایران در کنفرانس و نمایشگاه جانبی سی و چهارمين کنفرانس بین المللی برق

حضور موننکو ایران در کنفرانس و نمایشگاه جانبی سی و چهارمين کنفرانس بین المللی برق

موننکو ايران در نمایشگاه جانبی سی و چهارمين کنفرانس بین المللی برق که در محل پژوهشگاه نیرو در تاريخ 18 الي 20 آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد، با در اختیار داشتن یك غرفه اختصاصی حضور خواهد داشت و پاسخگوی حاضران و بازدیدکنندگان خواهد بود.