برگزاری سمینار آموزشی فنی - عملکردی در حوزه HSE، جهت ناظرین پروژه های فعال مترو شیراز

برگزاری سمینار آموزشی فنی - عملکردی در حوزه HSE، جهت ناظرین پروژه های فعال مترو شیراز

در تاریخ 16 مهر ماه سال جاری، سمینار آموزشی فنی - عملکردی در حوزه HSE، جهت ناظرین پروژه های فعال مترو شیراز با هدف انتقال، ارتقاء و توسعه دانش عوامل دستگاه نظارت، در سالن جلسات ایستگاه وکیل الرعایا شیراز توسط این مهندسین مشاور برگزار گردید.
در این سمینار، ضمن مرور قوانین و مقررات بالادستی، الزامات سازمانی مرتبط نیز مجددا بازآموزی و ارائه گردید.
لازم به ذکر است علاوه بر برگزاری دوره مذکور، از محل انجام پروژه های " خدمات طراحی و نظارت كارگاهی ایستگاه وكیل الرعایا شیراز" و "فاز ۲ خط یك قطار شهری شیراز" نیز بازدید و ممیزی HSE به عمل آمد.