بازديد شهردار محترم يزد از موننکو ايران

 بازديد شهردار محترم يزد از موننکو ايران

در تاریخ 11 شهریور ماه سال جاری، شهردار محترم یزد، آقای مهندس عزیزی به همراه آقای مهندس قمی عضو هیات رئیسه و سخنگوی شورای شهر یزد و رئیس كمیسیون هوشمند سازی یزد و آقای دكتر دهقان معاون ایمنی و ترافیك شهری شهرداری یزد با هدف آشنا شدن با توانمندی​ های موننكو ایران به ویژه در زمینه حمل و نقل ریلی و هوشمندسازی شهری از موننكو ایران بازدید بعمل آوردند.