پست  230/63 کیلوولت مدولار شهید لشکری در تاریخ 98/05/15 با موفقیت راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت 

 پست  230/63 کیلوولت مدولار شهید لشکری در تاریخ 98/05/15 با موفقیت راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت 

هدف از بهره برداری این پروژه، توسعه شبکه و زیر ساخت های اساسی در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس می باشد.
از نتایج ارزنده برقداری این پست میتوان به راه اندازی و گسترش فعالیت برخی از تولید کنندگان در زمینه صنایع معدنی و فلزی از جمله گندله سازی مادکوش اشاره نمود.
شرکت موننکو ایران با كاربرد بهترین ابزار مهندسی و تكیه بر پرسنل مجرب و پشتوانه توانمندی علمی و فنی خود و همچنین بهره گیری از استانداردهای بروز ملی و بین المللی در طراحی و مدیریت پروژه، توانست شرح خدمات مهندسی و مشاوره ابلاغی از طرف شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس شامل آماده سازی اسناد مناقصه، ارزیابی پیمانکاران، خدمات مهندسی و مرور طراحی و نظارت عالیه و گارگاهی را با بالاترین حد کیفیت در این پروژه پیاده سازی نموده و در برقداری آن نقش مهمی ایفا نماید.