برگزاری سمینار هپاتیت در شرکت موننکو ايران

 برگزاری سمینار هپاتیت در شرکت موننکو ايران

در راستای ایفاء مسئولیت​های اجتماعی شرکت موننکو ایران، سمینار "هپاتیت" در تاریخ 98/06/11 با همکاری مرکز بهداشت شمال تهران در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی موننکو ایران برگزار گردید. در این سمینار مطالبی درخصوص انواع هپاتیت، نحوه انتقال بیماری، پیشگیری و روش های درمان آن ارائه گردید. با توجه به اهمیت کارکنان به عنوان دارایی ارزشمند شرکت موننکو ایران، ارتقاء میزان آگاهی کارکنان در حوزه بهداشتی، در جهت حفظ سلامت کارکنان از برنامه های این شرکت می باشد.