راه اندازی پست 63 کیلو ولت ششده 2 در استان فارس

راه اندازی پست 63 کیلو ولت ششده 2 در استان فارس

در تاریخ 98/06/03 پست 63 کیلو ولت ششده 2 در استان فارس با حضور مقامات محلی استان شامل مدیران عامل برق منطقه ای فارس و شرکت توزیع برق فارس، معاون استانداری و فرماندار منطقه افتتاح و راه اندازی شد.
پست ششده 2 در منطقه ششده و قره بلاغ شهرستان فسا در جنوب غربی استان فارس واقع شده است و نقش مهمی در تقویت ولتاژ و برق رسانی مطمئن به ساکنین منطقه و تاسیسات کشاورزی و صنعتی دارد.

از نتایج ارزنده برقداری این پست می­توان به پایداری شبکه فوق توزیع، توان و بهبود سطوح ولتاژی و همچنین ارتقای مشخصه­های کیفیت توان در شبکه شرکت برق منطقه​ای فارس و شبکه برق سراسری اشاره نمود. علاوه بر آن در سالهاي اخیر با توجه به افزایش مصارف کشاورزی و تجاری در منطقه و نیاز به تامین برق مطمئن به دلیل وجود بیش از 11000 مشترک برق، این پست نقش بسیار اساسی در منطقه خواهد داشت.
شرکت موننکو ایران با كاربرد بهترین ابزار مهندسی و تكیه بر پرسنل مجرب و پشتوانه توانمندی علمی و فنی خود و همچنین بهره­گیری از استانداردهای بروز ملی و بین­المللی در طراحی و مدیریت پروژه، توانسته شرح خدمات مهندسی ابلاغی از طرف شرکت برق منطقه­ای فارس را با بالاترین حد کیفیت در این پروژه پیاده­سازی نموده و در برقداری آن نقش مهمی ایفا نماید.

شایان ذکر است بر اساس شرح کار ابلاغی، کلیه خدمات مهندسی و مشاوره و نظارت کارگاهی این پروژه توسط شرکت موننکو ایران انجام شده است.