واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون در تاریخ 98/05/09 با شبکه سراسری برق سنکرون شد

 واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون در تاریخ 98/05/09 با شبکه سراسری برق سنکرون شد

در این پروژه گروه مپنا برای نخستین بار با سرمایه‌پذیری خارج از حیطه وزارت نیرو (شرکت مهندسی و توسعه نفت - وزارت نفت) به صورت خرید تضمینی برق، به روشBOO و طول دوره 20 ساله نسبت به احداث نیروگاه اقدام نموده است. با توجه به طرح های توسعه و افزایش برداشت از میدان های نفتی مشترک کشور با کشورهای همجوار، نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون نقش مهمی در تامین برق میدانهای نفتی آزادگان، یاران و یادآوران و کارخانه NGL 3200 در استان خوزستان دارد.
این نیروگاه در این فاز بصورت یک بلوک سیکل ترکیبی شامل دو واحد توربین گازی و یک واحد توربین بخاری سه فشاره با سیستم خنککن هوایی (ACC) است و شرکت موننکو ایران مسئولیت طراحی و مهندسی کارهای ساختمانی، سیستمهای مشترکات (BOP) ، سیستم خنک کن اصلی (ACC) و طراحی سه بعدی را بر عهده داشته است