عقد قرارداد "خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث پست  132/20 کیلوولت ریگان بم"

 عقد قرارداد "خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث پست  132/20 کیلوولت ریگان بم"

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث پست 132/20 کیلوولت ریگان بم" به کارفرمایی شركت برق منطقه ای کرمان گردید.
با توجه به افزایش بار و تقاضای دریافت انرژی در استان کرمان خصوصاً برای صنایع استان، نیاز مبرمی به احداث پست های فوق توزیع در سطوح ولتاژی 132 کیلوولت در این استان وجود دارد. در این راستا، پست 20/132 کیلوولت ریگان که از پروژه های مهم و کلیدی شركت برق منطقه ای کرمان می باشد در دستور کار آن شرکت قرار گرفت. اجرای این پروژه ضمن تقویت شبکه محلی، تقاضای مشتركین بخش‌های تجاری، خانگی، صنعتی و كشاورزی را تأمین خواهد نمود. در این پروژه، فعالیت های نظارت عالیه و کارگاهی در ادامه خدمات مهندسی و طراحی این پروژه بر عهده موننکو ایران می باشد.