اخذ گرید 2 پدافند غیرعامل از وزارت نیرو

 اخذ گرید 2 پدافند غیرعامل از وزارت نیرو

مهندسين مشاور موننکو ایران موفق به کسب گرید 2 پدافند غیرعامل از وزارت نیرو گردید.
در حال حاضر از میان 43 شرکت تایید صلاحیت شده، تنها 3 شرکت، موفق به کسب گرید 2 گردیده اند. شایان ذکر است این مهندسین مشاور تنها شرکتی است که در دو حوزه آب و برق این موفقیت را کسب نموده است.