سنکرون واحد ششم گازی نیروگاه رمیلا عراق

 سنکرون واحد ششم گازی نیروگاه رمیلا عراق

واحد ششم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله در تاریخ 23 خرداد سال جاری با شبکه سراسری برق عراق سنکرون شد.
نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله شامل شش بلوک سیکل ترکیبی به ظرفیت شش بلوک 500 مگاواتی در مجموع سه هزار مگاوات در منطقه رومیله در حومه شهر بصره کشور عراق در حال احداث است. "شرکت شامارا" کارفرمای اصلی و شرکت توسعه 2 به نمایندگی از گروه مپنا، پیمانکار پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله است.
با سنکرون واحد ششم گازی نیروگاه رومیله عراق، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون‌شده توسط شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2) در مجموع به 93 واحد با ظرفیت 14253 مگاوات رسید.
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله طراحی، تأمین کلیه تجهیزات، حمل، نصب و راه‌اندازی به همراه خدمات نظارت بر عملیات ساختمانی 3000 مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی در شرایط ایزو و در 4 فاز بر عهده گروه مپنا و عملیات ساختمانی مجموع نیروگاه و اجرای اسکلت فلزی (به جز بخش بویلر و سیستم خنک کن ACC) بر عهده شرکت شامارا است.
فاز اول این پروژه شامل 6 واحد گازی از نوع MAP2B ، فاز دوم شامل 3 واحد بخار از نوع E به همراه بویلر بازیاب حرارتی بدون مشعل اضافی وسیستم خنک کن ACC و مشترکات مربوطه، فاز سوم شامل 6 واحد گازی از نوع MAP2B و فاز چهارم شامل 3 واحد بخار از نوع E به همراه بویلر بازیاب حرارتی بدون مشعل اضافی و سیستم خنک کن ACC و مشترکات مربوطه می باشد.
در این پروژه، ارائه خدمات طراحی و مهندسی بخش بخار نیروگاه مذکور بر عهده موننکو ایران می باشد.