حضور موننکو ایران در هفتمین همایش ICT گروه مپنا

 حضور موننکو ایران در هفتمین همایش ICT گروه مپنا

هفتمین همایش ICT گروه مپنا پنج شنبه ۲۳ خرداد ماه با حضور مدیران گروه مپنا و همکاران واحدهای ICT در کل گروه در سالن همایش های کتابخانه ملی برگزار گردید.
با توجه به محوریت اصلی این همایش که معماری و بلوغ، توازن و توسعه بود، شرکت های مختلف گروه مپنا با ارایه مقالاتی در این خصوص، دستاوردهای خود را با سایر شرکت ها به اشتراک گذاشتند.
موننکو ایران نیز با در اختیار داشتن یک غرفه اختصاصی، موفق به ارائه "برنامه کاربردی واقعیت افزوده" گردید. در "برنامه کاربردی واقعیت افزوده"، برخی مدل های نیروگاهی در فرمت واقعیت افزوده AR، توسط این مهندسین مشاور و با هدف استفاده از فن آوری های نوین جهت بهبود عملکرد در فرایند طراحی و مهندسی پروژه ها پیاده سازی شده اند که ارائه آن در همایش مذکور مورد استقبال مدیران ارشد و حاضرین قرار گرفت.
همچنین، در این همایش مقاله "تاثیر دیجیتالی شدن فرآیند گردش مدارک مهندسی بر عملکرد فرآیند طراحی در شرکت موننکو ایران" توسط خانم مهندس حقیری از گروه طرح و برنامه موننکو ایران ارائه گردید.