نرم افزار بینش های موننکو یا monenco insights

نرم افزار بینش های موننکو یا monenco insights

نرم افزار بینش های موننکو یا monenco insights یک نرم افزار کاربردی مبتنی بر موبایل است که به کاربران اجازه می دهد تا از نوع نگاه موننکو به مسائل روز صنعت و همچنین روندهای آتی در قالب گزارشات فنی و مدیریتی آگاه شده و خود را با آخرین تغییرات فناوری ها همگام نمایند.
مخاطب این برنامه کاربردی همه مدیران در سطوح ارشد و میانی بخش های خصوصی و دولتی و همچنین مهندسین، دانشجویان و دیگر علاقه مندان به اطلاعات روز فنی است. بسیاری از اطلاعات موجود در این پایگاه داده غنی به صورت رایگان و برخی از آنها قابل خریداری است. بااستفاده از این نرم افزار از آخرین تحقیقات معتبرترین مهندس مشاور داخلی؛ شرکت موننکو ایران، آگاه شده و آن را به همکاران و دوستان خود توصیه فرمایید.
نسخه اندرویدی این برنامه از طریق این لینک قابل دانلود کردن می باشد.