عقد قرارداد " خدمات مهندسی احداث سلول تست موتورهواپیماهای مسافربری "

 عقد قرارداد " خدمات مهندسی احداث سلول تست موتورهواپیماهای مسافربری "

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسی احداث سلول تست موتورهواپیماهای مسافربری" به کارفرمایی شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) گردید.
با توجه به رشد روزافزون تقاضا جهت حمل و نقل هوایی و اهمیت ایمنی در پرواز، بررسی سلامت اجزا هواپیما نقشی حیاتی در شبکه حمل و نقل هوایی ایفا می کند. از آنجایی که مهمترین جزء هواپیماهای جت، موتورهای توربینی آن می باشد، لذا به منظور اطمینان از عملکرد و کارایی آنها می بایست مورد تست قرار گیرند. در همین راستا، مقرر گردید خدمات مهندسی جهت احداث مرکز تعمیر و تست موتورهای CFM56 هواپیما و همچنین تهیه اسناد مناقصه و تشریفات برگزاری آن، توسط این مهندسین مشاور صورت گیرد.