برقدار شدن پست ۴۰۰/۱۳۲/۲۰ کیلوولت شاهماران ۲


برقدار شدن پست  400/132/20 کیلوولت شاهماران 2 به عنوان بخشی از پروژه با عنوان "پست های 400/132/20 کیلوولت شاهماران 2 و بم و خط انتقال 400 کیلوولت پست شاهماران 2" در تاریخ   97/12/22 با موفقیت برقدار گردید.
با بهره برداری این پروژه و از نتایج ارزنده برقداری آن می توان به پایداری شبکه انتقال توان و بهبود سطوح ولتاژی و همچنین ارتقای مشخصه های کیفیت توان در شبکه شرکت برق منطقه ای کرمان و شبکه برق سراسری اشاره نمود.
علاوه بر آن در سال های اخیر با توجه به افزایش مصارف صنعتی و شهری در منطقه و نیاز به تامین برق مطمئن به منظور تامین انرژی کارخانجات و کارگاه ها و خاصه با هدف تامین رفاه شهروندان مناطق شهری و روستایی درمناطق جنوب غرب استان کرمان و شمال استان هرمزگان، این پست نقش بسیار اساسی در مناطق اشاره شده خواهد داشت.
شرکت موننکو ایران با كاربرد بهترین ابزار مهندسی و تكیه بر پرسنل مجرب و پشتوانه توانمندی علمی و فنی خود و همچنین بهره گیری از استانداردهای بروز ملی و بین المللی در طراحی و مدیریت پروژه، توانسته شرح خدمات مهندسی ابلاغی از طرف شرکت برق منطقه ای کرمان را با بالاترین حد کیفیت در این پروژه پیاده سازی نموده و در برقداری آن نقش مهمی ایفا نماید. شایان ذکر است بر اساس شرح کار ابلاغی، کلیه خدمات مهندسی و مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی این پروژه توسط شرکت موننکو ایران انجام شده است.