برگزاری همایش ارائه گزارش عملكرد سال 1397 

برگزاری همایش ارائه گزارش عملكرد سال 1397 

روز سه شنبه 28 اسفند سال 1397 همایش ارائه گزارش عملكرد سال 1397 در محل شركت موننكو ایران با حضور مدیرعامل، مدیران ارشد و کارکنان شرکت موننکو ایران برگزار گردید.
در این همایش، ضمن ارائه گزارش عملکرد سال گذشته و ترسیم استراتژی های سال 98، با اعطاء جوایز ارزنده از كاركنان نمونه، پروژه های برتر و گروه نمونه قدردانی گردید و همچنین از مقام همكاران بازنشسته تجلیل بعمل آمد.
علاوه بر این، پیرو اقدامات صورت گرفته در خصوص ارتقا برند موننكو ایران، نتایج مسابقات مربوط به فعالیت های برندینگ اعلام و از نفرات برنده با اهدای جوایز تقدیر بعمل آمد.