برگزاری جلسه افتتاحیه پروژه "راه​ اندازی و استقرار بهره بردار مستقل شبکه برق کشور بنگلادش" در کشور بنگلادش


پیرو امضای قرارداد پروژه با عنوان "راه ​اندازی و استقرار بهره بردار مستقل شبکه برق کشور بنگلادش" به کارفرمایی وزارت برق بنگلادش، جلسه افتتاحیه پروژه در بهمن ماه 1398 در محل وزارت برق بنگلادش و با حضور مشاور وزیر برق آن کشور و نمایندگان سایر نهادهای ذینفع در این پروژه برگزار شد. در این جلسه برنامه​ ها و استراتژی ​های مورد نظر جهت انجام موفقیت آمیز پروژه توسط تیم اجرایی مهندسین مشاور موننکو ایران ارائه گردید.