اخذ تقدیرنامه از کارفرمای عمانی OETC جهت انجام پروژه های موفقیت آمیز در عمان

اخذ تقدیرنامه از کارفرمای عمانی OETC جهت انجام پروژه های موفقیت آمیز در عمان

شرکت انتقال برق عمان (OETC) با اعطای تقدیرنامه در انجام پروژه های موفقیت آمیز زیر در سال 2018 از مدیران و مسئولین پروژه این مهندسین مشاور قدردانی بعمل آورد.

  • احداث پست های 132/33 کیلو ولت پست های Seeb ، Al Salam، Existing Ghala، Amerat، New Ghala و Bousher