تهیه و تنظیم مطالعات جامع توجیهی فنی/اقتصادی و مالی (FS )،‌احداث واحد تولید اولفین و پروپیلن از گاز طبیعی (GTO/GTP )

تهیه و تنظیم مطالعات جامع توجیهی فنی/اقتصادی و مالی (FS )،‌احداث واحد تولید اولفین و پروپیلن از گاز طبیعی (GTO/GTP )

تاریخ شروع: 1393

تاریخ پایان: 1393

كارفرمای اصلی : شركت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
مكان: تهران

شرح خدمات:
تهیه و تنظیم مطالعات جامع توجیهی فنی/اقتصادی و مالی و ‌احداث واحد تولید اولفین و پروپیلن از گاز طبیعی شامل موارد به شرح ذیل :

  • بررسی بازار
  • انتخاب محل طرح
  • بررسی فنی و تكنولوژی
  • ارزیابی مالی/اقتصادی
  • گزارش طرح كسب و كار

اهمیت پروژه:
با توجه به نیاز بازار و افزایش روز افزون قیمت محصولات اولفینیك و همچنین وجود منابع گازی فراوان در كشور این پروژه دارای اهمیت بسزایی می‌باشد