خدمات مهندسی و نظارت عالیه بر اجرای مرحله اول پیاده‌سازی طرح فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی

خدمات مهندسی و نظارت عالیه بر اجرای مرحله اول پیاده‌سازی طرح فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی

تاریخ شروع: 1391
تاریخ پایان: 1397
كارفرما: ساتبا (سازمان بهره وری انرژی ایران سابق)
مكان: نواحی تحت پوشش شش شركت‌ توزیع نیروی برق: تهران بزرگ، استان البرز، شهرستان مشهد، شهرستان اهواز، استان زنجان و استان بوشهر و كلیه مشتركین دیماندی و چاه‌های كشاورزی سرتاسر كشور

اهميت پروژه:

هدف از انجام لين پروژه به شرح زير مي باشد:

 • پیاده سازی کنتورهای هوشمند برق
 • مدیریت مصرف
 • كاهش تلفات غیرفنی و امكان پایش تلفات فنی
 • بهبود وصول مطالبات وزارت نیرو از مشتركین
 • امكان اتصال منابع انرژی تجدید‌پذیر به شبكه
 • مدیریت مشتركین تولید ‌كننده برق
 • امكان استفاده از تعرفه شناور
 • رونق‌ گرفتن بازارهای برق
 • كاهش خطاهای انسانی
 • رویت پذیرنمودن شبكه توزیع جهت بهره‌برداران شبكه


شرح خدمات:

 • ارائه اسناد قابلیت همكاری برای تمام شناسه‎های کاربری‌ فهام در پایگاه‌های داده‎ مبتنی بر استاندارد IEC61968-9
 • ارائه اسناد قابلیت همكاری برای كنتورهای اتصال مستقیم تك فاز و سه فاز مبتنی بر DLMS/COSEM برای تمام شناسه‎های کاربری‌‌
 • تست و بررسی فناوری‎های متفاوت PLC و توصیه بهترین فناوری‎هایی كه در فهام باید استفاده ‎شود
 • ارائه اسناد همكاری جمع‎كننده داده مبتنی بر استاندارد DLMS/COSEM برای شناسه‎های کاربری‌ مرتبط
 • مطالعه فناوری‎های مختلف IOT و توصیه بهترین مورد برای کاربردهای آتی در اندازه‎گیری فهام
 • مطالعه‌ی موقعیت‌های مرکز کنترل MDM آتی در فهام
 • آماده‎سازی كتاب تست برای كنتورهای مشتریان پرمصرف و كنتورهای تك فاز و سه فاز DC
 • متدلوژی ارزیابی سیستم‎های MDM (به‌صورت عملکردی و غیرعملکردی)
 • مقدور ساختن ارتباط و قابلیت همكاری بین یك سیستم MDM و یك سیستم AHE، سیستم صورتحساب و سیستم جمع کننده داده
 • بازبینی و اظهار نظر در رابطه با طراحی فنی سیستم
 • ایجاد ساختار مدیریتی و فنی مناسب برای تحقق قابلیت همكاری میان تجهیزات مختلف و تدوین واسط ارتباطی یكسان كه تضمین كننده تحقق قابلیت همكاری در كلیه لایه‌ها باشد.
 • ارزیابی و تائید در مورد عملكرد و یكپارچگی سیستم پیشنهادی شامل تجهیزات میدانی، نرم افزار، سخت افزار و بسترهای مخابراتی 
 • بررسی و اظهار نظر در مورد لیست قطعات و تجهیزات مورد نیاز تهیه شده توسط پیمانكار
 • نظارت بر انجام و تائید تایپ تستهای كنتورهای طرح فهام 
 • نظارت بر رعایت استانداردها توسط پیمانكار
 • بررسی و تایید دستورالعمل انجام بازرسی‌های فنی، كارگاهی و راه‌اندازی
 • تطابق كمی و كیفی تجهیزات سیستم، ادوات و مطابقت آنها با اسناد قرارداد و برنامه تفصیلی انجام كار
 • بررسی و تائید قابلیت‌ها و توانمندی‌ها و نیز نظارت و پیگیری انجام شرح خدمات اشاره شده در بخش نصب،راه‌اندازی، تست و نگهداری و پشتیبانی بهره‌برداری سیستم
 • همكاری و هماهنگی با مشاور پدافند غیرعامل جهت ارزیابی و تائید طرح از نظر سیاستها و دستورالعمل های پدافند غیرعامل و امنیت سیستم در مراحل مختلف طراحی و اجرای طرح
 • همكاری با كارفرما در جهت تعامل با وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهای ذینفع به منظور رفع چالشهای احتمالی در اجرای طرح و نیز برنامه ریزی و سیاستگذاری در توسعه سیستم اندازه گیری و شبكه هوشمند برق در سطح كشور