مطالعه، طراحی و نظارت کارگاهی احداث پست 400/63 کیلوولت خمین

 مطالعه، طراحی و نظارت کارگاهی احداث پست 400/63 کیلوولت خمین

تاریخ شروع: 1395
تاریخ پایان: 1396
كارفرما: شركت برق منطقه‌ای باختر
مكان: خمین

شرح خدمات:
• طراحی پایه
• طراحی الكتریكی
• طراحی ساختمانی
• آماده‌سازی اسناد مناقصه
• كمك به برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانكار
• نظارت بر تست‌ها
• نظارت عالیه

اهمیت پروژه:
پستهای انتقال نیرو به همراه خطوط انتقال نیرو سیستم انتقال نیروی برق را تشکیل می دهند ، وظیفه پستهای انتقال نیرو انتقال قدرت از مراکز تولید به خطوط انتقال ، اتصال خطوط انتقال به یکدیگر و تحویل برق به سیستم فوق توزیع و توزیع می باشد . با توجه به اینكه استان مركزی یكی از قطبهای صنعتی كشور می باشد و تقاضای انرژی در این منطقه صنعتی رو به رشد است، از اینرو مطالعات شبكه و تقاضای انرژی در این شركت انجام و به منظور پاسخ‌دهی به تقاضای مشتركین بخشهای تجاری، خانگی، صنعتی و كشاورزی، شركت توانیر احداث پست 400 كیلوولت خمین را به ظرفیت 400 مگا ولت آمپر به این شركت ابلاغ نمود.
هدف اصلی از احداث پست فشارقوی 400 كیلوولت خمین مکان انتقال نیروی برق از نیروگاهها به محل های مصرف (پستهای فوق توزیع)و ایجاد ارتباط مناسب بین نقاط تولید و مصرف و استفاده از پتانسیل شبكه و در نتیجه ایجاد امکان مناسب برای بهره برداری از سیستم برق رسانی در شركت برق منطقه ای باختر و افزایش پایداری سیستم می باشد.