انجام طراحی مهندسی، نظارت فنی و کمی بر اجرای پروژه های توزیع نیروی برق و بروزرسانی اطلاعات GIS شبکه و تاسیسات برق

انجام طراحی مهندسی، نظارت فنی و کمی بر اجرای پروژه های توزیع نیروی برق و بروزرسانی اطلاعات GIS شبکه و تاسیسات برق

تاریخ شروع: 1394
تاریخ پایان: 1394
كارفرما: شركت توزیع نیروی برق استان بوشهر
مكان: استان بوشهر

شرح خدمات:
• پیگیری انجام بموقع پروژه ها توسط پیمانكار و ارائه پیشنهادات اصلاحی در مورد تغییرات و رفع اشكالات اجرایی طرح
• بازدید از تاسیسات موجود و تعیین درصد استهلاك و یا هزینه تعمیرات جزئی لوازم بركناری
• نظارت بر پروژه‌های سرمایه‌ای، كنترل كیفیت تجهیزات و مكانیزاسیون شبكه و ارائه مشاوره در زمینه احداث و نوسازی، اصلاح و بازسازی، انشعابات اشتراك‌های جدید
• برداشت، ورود و بروزرسانی اطلاعات شبكه در بانك اطلاعاتی GIS كارفرما
• كنترل كیفیت و تطابق مشخصات فنی تجیزات، مصالح و اقلام مورد استفاده در پروژه ها.

اهمیت پروژه:
در این پروژه، شركت موننكو ایران با در اختیار داشتن 24 ناظر پروژه، 5 ناظر طراح و 5 كارشناس GIS در 11 شهرستان استان بوشهر، در سه بخش ذیل، به ارائه خدمات مهندسی، مشاوره و نظارت می‌پردازد:
- طراحی: انجام مطالعات مهندسی و طراحی پروژه‌های توزیع نیروی برق.
- نظارت بر پروژه: نظارت فنی، كمی و ریالی بر اجرای پروژه‌های توزیع نیروی برق، نظارت بر عملكرد پیمانكاران بخش توسعه و اصلاح و بهینه سازی، نظارت بر اجرای كلیه دستورالعمل‌ها و استانداردهای تایید شده توسط وزارت نیرو و كارفرما.
- بروز رسانی اطلاعات GIS: پیگیری دریافت و كنترل فرم‌های جمع‌آوری شده و درج اطلاعات آنها در نرم‌افزارهای مربوطه و راهبری سیستم، پیگیری جاری سازی، آموزش و نظارت بر اجرای كلیه دستورالعمل‌ها و استانداردهای تایید شده توسط وزارت نیرو و كارفرما و آموزش نرم‌افزار GEDAT.