ارائه سمینار "تجربه های حضور در بازارهای جهانی و صادرات خدمات فنی و مهندسی" در وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور معاون محترم وزیر


در روز سه ​شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ سمیناری با موضوع "تجربه​ های حضور در بازارهای جهانی و صادرات خدمات فنی و مهندسی" توسط آقای مهندس شیرانی، مدیرعامل محترم شرکت موننکو ایران در محل استقرار معاونت محترم توسعه مدیریت، منابع و امور استان​ ها وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور معاون محترم وزیر و جمعی از معاونان، مدیران و کارشناسان ارشد این معاونت برگزار گردید. در طول برگزاری این سمینار، آقای مهندس شیرانی به تشریح الزامات، راه​کارها، پتانسیل ​ها و فرصت​​ های موجود جهت حضور شرکت​ های ایرانی در بازارهای جهانی و صادرات خدمات فنی و مهندسی و نیز تجربه ارزشمند ۷ ساله شرکت موننکو ایران در این حوزه از سال ۱۳۸۹ تا کنون پرداختند.