عقد قرارداد "ارائه خدمات مشاوره نظارت عالیه مهندسی در ایستگاه ذخیره سازی LNG و تبدیل LNG به گاز طبیعی به ظرفیت 7.5 میلیون تن در سال جهت تزریق به خط سراسری گاز در كشور بنگلادش"

عقد قرارداد "ارائه خدمات مشاوره نظارت عالیه مهندسی در ایستگاه ذخیره سازی LNG و تبدیل LNG به گاز طبیعی به ظرفیت 7.5 میلیون تن در سال جهت تزریق به خط سراسری گاز در كشور بنگلادش"

شرکت موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "ارائه خدمات مشاوره نظارت عالیه مهندسی در ایستگاه ذخیره سازی LNG و تبدیل LNG به گاز طبیعی به ظرفیت 7.5 میلیون تن در سال جهت تزریق به خط سراسری گاز در كشور بنگلادش" به کارفرمایی شركت RPGCL بنگلادش گردید. در این پروژه مشاور طرح شرکت گاز توكیو ژاپن و مشاور عالیه شركت مهندسین مشاور موننكو ایران می باشد.

با توجه به توسعه و رشد كشور بنگلادش و نیاز این كشور به ایجاد نیروگاه ها و تأسیسات صنعتی، سوخت گاز به عنوان سوخت اصلی جهت تولید انرژی بسیار حائز اهمیت می باشد. در این راستا ایجاد دو ایستگاه تبدیل گاز مایع (LNG ) به گاز طبیعی جهت تزریق به شبكه گاز سراسری این كشور و استفاده از آن در منابع این كشور بسیار حائز اهمیت می باشد. ظرفیت این ایستگاه 7.5 میلیون تن در سال معادل با 1000 میلیون فوت مكعب در سال گاز طبیعی می باشد.