پروژه نیروگاه سیكل تركیبی دماوند


عنوان پروژه: پروژه نیروگاه سیكل تركیبی دماوند
تاریخ شروع: 1385
تاریخ پایان: 1390
کارفرما: شركت مپنا
کارفرمای اصلی: وزارت نیرو
محل اجرا: 35 كیلومتری جاده تهران - گرمسار
شرح خدمات: شرح خدمات این پروژه عبارت است از :
- طراحی پایه و تفصیلی
- تهیه مشخصات فنی،اسناد مناقصه و ارزیابی پیمانكاران
- مطابقت مشخصات فنی با طرح
- مهندسی عمومی
- نظارت كارگاهی
توضیحات کامل:
نیروگاه سیكل تركیبی دماوند به دلیل نزدیكی به پایتخت (به عنوان بزرگترین مركز تقاضای انرژی در كشور)، بخش اصلی نیاز برق مشتركان این منطقه را تامین می‌كند. به دلیل ماهیت سیكل تركیبی این نیروگاه و همچنین ظرفیت تولید منحصر به فرد، راندمان انرژی در مراحل مختلف تولید افزایش یافته و این موضوع از مزایای ویژه این پروژه می‌باشد. بازدهی این نیروگاه 50 درصد است كه بیشترین مقدار میان نیروگاه‌های حرارتی كشور است. در شرایط استاندارد نیروگاه‌های گازی حدود 33% و توربین‌های بخار نزدیك به 40% بازدهی دارند كه بهره‌گیری از این دو تكنولوژی در نیروگاه‌های سیكل‌ تركیبی بازدهی بالاتر را به همراه دارد.
پس از راه‌اندازی 12 واحد گازی و 3 واحد بخار نیروگاه سیكل تركیبی دماوند، 3 واحد باقیمانده این نیروگاه نیز تا زمان اوج مصرف سال جاری وارد مدار شبكه سراسری خواهد شد. نیروگاه سیكل تركیبی دماوند پس از بهره‌برداری كامل از همه واحدهای گازی و بخار آن توان تولید 2868 مگاوات برق را دارا بوده كه در نوع خود بزرگترین نیروگاه تولید برق در منطقه خاورمیانه می‌باشد.