تهیه طرح كسب و كار، طراحی سطح بالا و برگزاری مناقصه شبكه دسترسی فیبرنوری (FTTx) اپراتور چهارم مخابرات كشور


تاریخ شروع : 1392
تاریخ پایان :1393
کارفرما: شركت خدمات ارتباطی و الكترونیكی ایرانیان‌نت (اپراتور چهارم مخابرات كشور)
محل اجرا: كلیه مراكز استان كشور

شرح خدمات:
- گردآوری اطلاعات در 31 مركز استان
- بررسی و گزارش وضعیت بازار پهن‌باند كشور
- تدوین استراتژی سازمانی
- انجام طراحی سطح بالا (High Level Design) بر اساس تکنولوژی FTTx برای شبکه دسترسی
- آنالیز فنی و اقتصادی طراحی سطح بالای انجام شده و تهیه طرح كسب و كار (Business Plan) برای سناریو های مختلف و پیشنهاد سناریو بهینه
- طراحی ساختار سازمانی و پیاده سازی فرآیندها براساس eTOM
- طراحی BSS /OSS
- تعیین استراتژی بازاریابی و فروش
- تهیه RFP ای مورد نیاز
- همكاری در برگزاری مناقصه و ارزیابی فنی - مالی
- همكاری در انتخاب پیمانكاران


اهميت پروژه:
هدف از انجام این پروژه تعیین استراتژی شرکت و تهیه Business Plan برای چگونگی تحقق اهداف مندرج در پروانه شرکت ایرانیان نت بعنوان اپراتور چهارم مخابراتی و اولین دارنده مجوز ایجاد شبكه پهن‌باند بر مبنای فیبرنوری (FTTx) در كشور بود. نتایج بررسی های فنی و اقتصادی انجام شده و ارائه سناریو های مختلف، اطلاعات دقیقی جهت تصمیم گیری استراتژیک در اختیار سهامداران شرکت ایرانیان نت قرار داد که این امر سبب شد شرکت ایرانیان نت درخواست تغییر مفاد پروانه را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داده و با در دست داشتن خروجی های این پروژه ، قادر گردد باسرمایه گذاران بین المللی مذاکره و آنان را تشویق به سرمایه گذاری کند. همچنین دستیابی به طراحی سطح بالای شبکه امکان تعیین پیمانکار و اجرای کار را برای شرکت ایرانیان نت فراهم نموده است.