خلاصه گزارش برگزاری اولین سمینار تخصصی استاندارد و بهینه‌سازی مصرف انرژی

خلاصه گزارش برگزاری اولین سمینار تخصصی استاندارد و بهینه‌سازی مصرف انرژی

خلاصه گزارش برگزاری اولین سمینار تخصصی استاندارد و بهینه‌سازی مصرف انرژی
سازمان ملی استاندارد
۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳