برقدار شدن ست فوق توزیع رضوانشهر

برقدار شدن ست فوق توزیع رضوانشهر

 پست فوق توزیع رضوانشهر به كارفرمايی شرکت برق منطقه‌ای اصفهان و خدمات فنی و تخصصی موننكوايران، روز یکشنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ برقدار شد.  
پست ۶۳ کيلوولت رضوانشهر با اتمام عمليات اجرايی، تکميل اتصالات و فيبر نوری خطوط در يک خاموشی ۱۲ ساعته، برقدار شد. اين پست دارای دو دستگاه ترانسفورمر قدرت به ظرفيت ۸۰ مگاولت آمپر، ۱۶ فيدر خروجی ۲۰ كيلوولت، دو فيدر خازنی و چهار خط ورودی، خروجی و دو بی ترانس ۶۳ کيلوولت می‌باشد.
اين موفقيت را به تك تك همكاران و به‌ويژه دفتر منطقه‌ای موننكو در اصفهان صميمانه تبريك گفته و آرزوی بهترين‌ها را برای همه تك تك شما در كليه عرصه‌ها داريم.