بازدید مدیرعامل موننکو ایران از بندر پتروشیمی پارس (عسلویه)

بازدید مدیرعامل موننکو ایران از بندر پتروشیمی پارس (عسلویه)

بازدید مدیرعامل موننکو ایران، دکتر قلیچی و معاون نفت و گاز، مهندس تلخابی از 17 پروژه اسکله‌های فاز اول و دوم بندر پتروشیمی پارس (عسلویه)