برقداري پست 230/63 كيلوولت لشكري

برقداري پست 230/63 كيلوولت لشكري

 با تلاش و همت كليه عوامل پروژه و علی‌رغم محدوديت‌های فراوان، طرح و اجرا، اضافه نمودن ترانسفورمر دوم 63/230 كيلوولت و سوئيچ‌ياردهای 230 و 63 كيلوولت مربوطه در پست مدولار لشكری به كارفرمايي شركت منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدنی و فلزی خليج فارس در تاريخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۲ برقدار شد. برقداری اين پست ضمن تقويت شبکه محلی، بخشی از توان مورد نياز صنايع حاضر در منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدنی و فلزی خليج فارس را تامين می‌كند.»