كسب تقديرنامه چهار ستاره در سومين دوره ارزيابي مدل جامع تعالي مپنا

كسب تقديرنامه چهار ستاره در سومين دوره ارزيابي مدل جامع تعالي مپنا

شركت مهندسين مشاور موننكو ايران موفق به كسب تقديرنامه چهار ستاره در سومين دوره ارزيابي مدل جامع تعالي مپنا گرديد.

در مراسم پايانی سومين دوره ارزيابي مدل جامع تعالی مپنا كه با حضور مديرعامل محترم، جمعی از مديران ارشد و اعضای كميته علمی مدل جامع تعالی گروه مپنا برگزار گرديد، از برگزيدگان اين دوره تقدير شد.

شركت موننكو به عنوان شركتی دانش‌بنيان بر پايه ثروت‌آفرينی در سال‌های اخير توانسته است با تكيه بر متخصصين توانمند به عنوان يك سازمان يادگيرنده به موفقيت‌های راهبردی دست يافته و در حوزه‌های جديد كسب و كار به ايفای نقش بپردازد، كه درهمين راستا موفق به كسب تقديرنامه چهار ستاره گرديد. اميد است با تمركز بر مفاهيمی چون بهبود مستمر، ترويج تفكر سيستمی، تقويت رويكرد اقتصاد چرخشی در اجرای پروژه‌ها، ايفای نقش موثرتر در حوزه تحول ديجيتال و مديريت بهينه سياست‌های حاكميتی گروه مپنا و شركت موننكو ايران در سال‌های آتی گام‌های بلندتری برداشته و حركت در مسير تعالی را به صورت مستمر در دستور كار خود قرار دهيم.