عقد قرارداد پروژه نظارت بر احداث و تقويت شبكه توزيع نيروي برق آديس آبابا -ADELE Component 1 -کشور اتیوپی

عقد قرارداد پروژه نظارت بر احداث و تقويت شبكه توزيع نيروي برق آديس آبابا -ADELE Component 1 -کشور اتیوپی

 موننکو ایران موفق به عقد قرارداد " پروژه نظارت بر احداث و تقويت شبكه توزيع نيروی برق آديس آبابا -ADELE Component 1 " به کارفرمايی شرکت ملی توزیع برق اتیوپی Ethiopian Electric Utility گرديد.

امضاي قرارداد پروژه نظارت بر احداث و تقويت شبكه توزيع نيروی برق آديس آبابا -ADELE Component 1 با تامين مالی بانک جهانی و به كارفرمايی شرکت ملی توزيع برق اتيوپی (EEU) Ethiopian Electric Utility توسط گروه شبكه‌های توزيع نيرو در معاونت زيرساخت و با پشتيبانی معاونت توسعه كسب و كار به انجام رسيد.

اين موفقيت و دستاورد ارزنده در رقابت با شركت‌های مطرح بين‌المللی به عنوان دومين قرارداد طی چهار ماه اخير با اين كشور در مرکز اتحاديه قاره افريقا، که نشانگر اعتماد شرکت ملی توزيع برق اتيوپی به شرکت موننکو ايران است را به تك تك عزيزان در موننكو ايران، گروه مپنا و صنعت برق كشور تبريك و تهنيت گفته و كماكان و به‌زودی منتظر خبرهای خوب بعدی در پروژه‌های بين‌المللی شركت موننكو ايران هستيم.