نشست هم‌انديشي در خصوص پياده‌سازي مهندسي ارزش در وزارت راه و شهرسازي

نشست هم‌انديشي در خصوص پياده‌سازي مهندسي ارزش در وزارت راه و شهرسازي

نشست هم‌انديشی در خصوص پياده‌سازی مهندسی ارزش، روز دوشنبه مورخ ۹ بهمن‌ماه سال جاری، در محل سالن الغدير ساختمان مركزی وزارت راه و شهرسازی برگزار گرديد. در اين جلسه كه با حضور مشاور وزير راه و شهرسازی در امور توسعه زيربنايی و طرح‌­های ويژه، نمايندگان سازمان برنامه و بودجه كشور، نمايندگان شركت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل كشور، نمايندگان سازمان بنادر و دريانوردی، نمايندگان شركت راه‌آهن جمهوری اسلامی و فعالين حوزه مهندسی ارزش برگزار شد، خلاصه‌ای از پروژه مهندسی ارزش محور راه‌آهن بم-جيرفت كه توسط مهندسين مشاور موننکوایران انجام شده، به عنوان يكی از ۲ پروژه برتر شركت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل كشور در زمينه مهندسی ارزش، برای حاضرين ارائه گرديد. پروژه «خدمات مطالعات مهندسی ارزش محورهای راه‌آهن بم - جيرفت، داراب - زادمحمود، لار- زادمحمود و اتصال دوغارون به شبكه ريلی» ‍پروژه‌ای است که در آن مسير طراحی شده برای محور راه‌آهن بم - جيرفت، در محدوده روستای دهبكری شهرستان بم، از خط راه‌آهن سراسری منشعب شده و در انتهای خط، به شهر جيرفت متصل می‌شود. اين خط به طول ۱۱۸ كيلومتر دارای ۷ ايستگاه مسافری بوده كه ايستگاه دهبكری و ايستگاه جيرفت، از نوع درجه 2 و ايستگاه­‌های ديگر از نوع درجه ۳ می‌­باشند. سرعت سير برای قطارهای مسافری ۱۲۰ كيلومتر در ساعت و برای قطارهای باری ۸۰ كيلومتر در ساعت پيش‌بينی شده است. حدود ۷۰ درصد از طول اين مسير، در شيب و فرازی بين ۱۵ تا ۲۵ در هزار قرار گرفته است. خدمات مهندسی ارزش اين محور، شامل برگزاری جلسات پيش‌كارگاه، كارگاه اصلی و كارگاه توسعه و در نهايت ارائه گزارش نهايی، در زمستان سال ۱۴۰۱ توسط گروه مترو و راه آهن از معاونت زيرساخت شركت موننكو ايران انجام گرديده است. شايان ذكر است نتايج اين مطالعات در صورت تصويب نهايی كارفرما، بالغ بر ۱۱.۴ همت (معادل ۲۳۰ ميليون دلار) صرفه‌جويی اقتصادی برای كشور به همراه خواهد داشت.