فراخوان انتخاب اعضاي جوان Cigre (سيگره)

فراخوان انتخاب اعضاي جوان Cigre (سيگره)

 دبيرخانه سيگره ايران (موننكو ايران) - فراخوان انتخاب اعضای جوان

معرفی در ششمين شبكه اعضای جوان NGN -  نشست سيگره بين‌الملل در پاريس 2024

براي دريافت اطلاعات بيشتر خواهشمند است از طريق لينك زير اقدام نماييد:


http://www.monencogroup.com/images/Docs/NGN Cigre Iran 2024 announcement 20241114 - Final.pdf