حضور کارفرماي پروژه CASA 1000 از کشور تاجيکستان در شرکت موننکو ايران

حضور کارفرماي پروژه CASA 1000 از کشور تاجيکستان در شرکت موننکو ايران

در تاريخ 23 فروردين ماه با حضور کارفرماي پروژه CASA 1000 از کشور تاجيکستان و همکار محلي، در شرکت موننکو ايران جلسه اي برگزار گردید و مذاکرات مفیدی انجام پذیرفت.
علاوه بر آن، جلسه دیگری با شرکت مديريت مهندسي و فناوري مير (وابسته به موننکو ايران) که در زمينه هاي آموزش، فناوري اطلاعات و مشاوره مديريت فعاليت دارد، با هدف توسعه بخش آموزش در تاجيکستان برگزار گردید و توانمندی های شرکت میر در این خصوص ارائه گردید.