افتتاح شروع بخش اجرایي پروژه CASA 1000با حضور رییس جمهور قرقیزستان

افتتاح شروع بخش اجرایي پروژه CASA 1000با حضور رییس جمهور قرقیزستان

در تاريخ 03.04.2021، بخش اجرایي پروژه  CASA 1000 با حضور رییس جمهور قرقیزستان، وزیر نیرو، معاون وزارت نیرو، مدیر عامل NESK، در شهر BATKAN (اولین کمپ شرکت MITAS) و تيم فني پروژه از شرکت موننکو ايران افتتاح گرديد. لازم به ذکر است اين مهندسين مشاور خدمات مشاوره و نظارت بر احداث و نصب خطوط انتقال 500 كیلوولت HVAC و توسعه پست ها در كشورهای تاجیكستان و قرقیزستان را بر عهده دارد.