تمدید اعتبار گواهی صلاحیت مشاوره پدافند غیر عامل از دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو

تمدید اعتبار گواهی صلاحیت مشاوره پدافند غیر عامل از دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو

 شرکت موننکو ایران موفق به تمدید اعتبار گواهی صلاحیت مشاوره پدافند غیر عامل از دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو  تا سال 1402 گردید.
لازم به ذکر است این مهندسین مشاور، تنها مشاور دارای پایه 2  در لیست مشاوران مورد تایید دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو در دو حوزه آب و برق می باشد.